The Wyatt That Smiles Back.

It'S An Wyatt Adventure.

Wel lastig dat je dat nu moet doen.

Nu heb ik net mijn aanvragen voor de verlofdagen voor de rest van het jaar ingediend. In feite is het wel lastig om nu al je verlofdagen in te vullen, terwijl je totaal nog niet weet wat je van plan bent binnen enkele maanden. Dat ik op wintersport naar Noorwegen ga weet ik uiteraard, dus heb ik daar uiteraard de nodige verlofdagen voor aangevraagd, maar voor de rest heb ik er totaal geen idee van wanneer ik vrij wil zijn van het werk.